top of page
MOBILTELEFON

PERSONALEGODER

ARBEJDSGIVERENS BEDSTE VEN

Der er rigtig mange fordele ved en personalegodeordning – også kaldet bruttolønsordning, men den største er nok, at medarbejderen kan spare en masse penge ved at få stillet goder til rådighed mod et bruttolønstræk. Dernæst er det også et stærkt værktøj til at rekruttere og  fastholde dine medarbejdere.

 

Det fungerer i praksis sådan, at medarbejderen trækkes for godet i bruttolønnen i minimum 12 måneder. Beløbet skal være det samme i alle 12 måneder. På den måde sparer medarbejderen en masse penge på godet, hvilket giver en klar økonomisk fordel. Nogle produkter udløser en mindre beskatning, men på trods af det, er der stadig store fordele at hente.

Løsningen er 

omkostningsneutral

Du har minimal 

økonomisk risiko

Vi håndterer alt 

omkring leveringer

Alt det lovmæssige 
& GDPR

All Risk 

– din sikring mod skader

Minimal
administration

Løsningen er 
omkostningsneutral


Det betyder, at du som arbejdsgiver ikke sætter penge til. Medarbejderen trækkes i løn for de produkter og ydelser, der stilles til rådighed – og de trækkes altid inden, I skal betale til leverandøren. Hele ordningen er finansieret via leasing. Blandt andet derfor kan løsningen gøres omkostningsneutral. Ønsker man ikke leasing kan ordningen køres med kontant afregning til de respektive leverandører. Det betyder dog, at ordningen i givet fald ikke nødvendigvis så kan være omkostningsneutral.

Tablet PC
omkostningsneutral

Du har minimal 

økonomisk risiko

 

Hvad nu hvis medarbejderen stopper før tid og der stadig kommer fakturaer fra leverandørerne? Ja, så træder medarbejderophørsforsikringen i kraft, hvis det er en leaset ordning. Det er din sikring for, at de resterende ydelser på leasingaftalen bliver betalt, uden at det koster Jer noget som arbejdsgiver. Derfor betegnes løsningen som værende med minimal økonomisk risiko.

minimal-risiko

Vi håndterer alt omkring leverandører og leveringer

 

Alt omkring leverandører og leveringer sørger CAVE IT for at styre for Jer. Det betyder, at der kommer et forslag til sortiment, som I selvfølgelig skal godkende. Har I foretrukne leverandører til eksempelvis mobiler, notebooks eller andet, så tager vi dialogen og får sat alt op til en bestillingsrunde for Jeres medarbejdere. I kan derfor sætte Jer roligt tilbage og blot godkende, når I er tilfredse. Når bestillingerne skal leveres, sørger vi for at sende direkte til medarbejderne, således I ikke belastes af dette. Nemt og lige til.

Skrivebord
leverandører
Grå temaobjekter

All Risk – din
sikring mod skader

 

Når det gælder hardware som mobiler, tablets og computere, vil der fra tid til anden opstå skader som ødelagte glas og andet. For at sikre at du og din IT afdeling ikke bliver belastet med dette, kommer alt IT udstyr altid med en All Risk forsikring uden selvrisiko. Forsikringen dækker lige fra skader til tyveri. Denne sikring bliver både din og dine medarbejderes bedste ven, når uheldet er ude.

all-risk

Alt det lovmæssige
& GDPR

 

Vi er din sikring for, at den gældende lovgivning altid overholdes i forhold til, hvad der kan bestilles. Alt foregår gennem en online portal, som altid tager højde for, hvad der skattemsæsigt kan tilbydes, og hvor der skal være begrænsninger. Du kan derfor være tryg ved, at skattelovgivningen bliver overholdt i portalen. Den nye persondatalovgivning har også skærpet kravene til, hvordan data må håndteres. Portalen overholder samtlige krav til GDPR som en af de eneste udbydere af software til personalegoder i Danmark. Det skyldes bl.a., at portalen er bygget specifikt efter de nye skærpede krav, så her kan du også være tryg ved vores løsning og være forsikret om, at du som arbejdsgiver overholder alt omkring dine medarbejderes personlige data.

I telefonen
lov-gdpr
Læser en avis

Minimal administration

 

Kan det nu være rigtigt? Ja, faktisk har vi automatiseret så mange processer, at I ikke skal gøre ret meget. Alt omkring bestilling af produkter, håndtering af leverandører, forsikringer med mere, det tager vi os af. Det eneste I stort set har at gøre er følgende:

 • Godkende leverandører og sortiment

 • Fremsende stamdata på medarbejderne

 • Indlæse den fremsendte lønfil til løntræk, som tilpasses til jeres lønsystem 

 • Sørge for at meddele, når nogen fratræder, så afmelder vi de goder, de måtte have og sørger for alt det praktiske

administration

Hvad er de mest populære personalegoder?

 

De mest populære personalegoder er listet nedenfor. Nogle har ganske fordelagtige skattefordele mens andre beskattes helt eller delvist.

 • PC- udstyr

 • Hjemmearbejdsplads

 • Telefoner og tilbehør

 

Det kan være en god ide at udvælge sig nogle områder til en opstart for efterfølgende at udvide til flere områder.

money.jpg

Kender du udtrykket: CYOD
Choose Your Own Device = 


Eller på dansk: Vælg dit eget udstyr.

phones.png

CYOD
Den geniale fordel for dig og IT afdelingen


Langt de fleste virksomheder har et budget, der bruges på at udlevere firmatelefoner til deres ansatte. De udleveres typisk med en forventet levetid på 24 måneder, hvorefter de udskiftes. IT afdelingerne får næsten altid ansvaret for alt med reparationer, hvilket ofte resulterer i fordyrende reparationer og udskiftninger for ikke at tale om den tid, der bliver brugt herpå.
I kan nu vælge at tilbyde medarbejderne en arbejdstelefon som en bruttolønsordning – også kaldet CYOD. Det fungerer på den måde, at I som virksomhed stadig har et budget for en standard telefon, MEN I giver nu medarbejderen mulighed for at vælge en opgradering og dermed få differencen trukket via bruttolønnen. 

Fordelene er:
•    At du som arbejdsgiver kan nedsætte budgettet for telefoner og vælge et fast beløb som tilskud. Det tilskud skal typisk svare til prisen på den standard mobil, som udleveres, hvis en medarbejder ikke vil trækkes i løn for en opgradering
•    At der altid er tegnet All Risk forsikring på disse telefoner, hvilket betyder, at din IT afdeling nu aldrig mere skal håndtere fejl og skader. Det håndteres direkte mellem medarbejder og
den dertil tegnede forsikring
•    At du altid vil spare penge som arbejdsgiver på en sådan løsning

Hvad sker der ved udløb af ordningen?

IT udstyr:

Efter de 12 måneders løntræk kan medarbejderen få tilbudt at frikøbe de produkter, der har været stillet til rådighed. Frikøbspriserne (skrap værdien) er som regel meget lille, og omkring 98% af alle medarbejdere vælger at benytte dette tilbud.

Frikøbet er et privat køb, som medarbejderen handler af med leverandøren helt uden om virksomheden. Leasingaftalen udløber automatisk efter endt periode, og der vil ikke være yderligere omkostninger forbundet med aftalen.

Køber virksomheden produkterne kontant, vil det være et salg fra virksomheden til medarbejderen privat. Denne del kan også afhjælpes administrativt og aftales særskilt.

Hvor står I som virksomhed efter 12 måneder?

Præcis som før I startede. I har ingen hæftelser eller administration. Alt omkring frikøb af produkter og opsigelser/ophør af produkter/ydelser sker automatisk via systemet. I kan herefter vælge igen at tilbyde en ordning til jeres medarbejdere.

Vil I gerne køre med løbende onboarding af personalegoder?

Så ligner I størsteparten af Danmarks virksomheder og offentlige instanser. Langt de fleste benytter portalen til løbende onboarding, så medarbejderen inden opstart på sit nye job kan vælge det udstyr og de produkter/ydelser, der tilbydes af jer som arbejdsgiver.

Inden opstart udarbejdes en klar plan i samarbejde med jer omkring de parametre, der er vigtige for jer. Vi sikrer derefter, at I skal gøre så lidt som muligt ved at sætte de automatiske processer op til jeres krav.

Hvorfor skal I vælge os?

 

Vi ved præcis, hvad vi laver.

 

 • Denne softwareløsning er udviklet i samarbejde med en af danmarks bedste på netop denne type løsninger og har opfylder derfor præcis de detaljer og krav, der skal til for at tilbyde en 100% professionel løsning som samtidig er utrolig nem og ligetil for brugerne.

 • Vi er kvalitetsbevidste og overlader intet til tilfældigheder

 • Vi kender kun til ”sort/hvid” og tillader ikke noget, der ikke kan godkendes ved gældende skattelovgivning

 • Vi håndterer alt omkring ordningen, så du får minimum administration

 • Alt IT udstyr er dækket af medarbejderophørsforsikring og All Risk forsikring

 • Løsningen er omkostningsneutral for dig som arbejdsgiver

 • Og du får ingen håndtering ved ophør af ordningen. Alt det styrer vi

 • Fokus og skarphed på GDPR/Databehandling og skatteregler er også i højsædet og er med til at sikre den optimale overholdelse af regler og skatteregler.

Priseksempler (CYOD)

Telefonens pris inkl. moms

 

Estimeret pris for frikøb inkl. moms

Netto pr. måned ved bundskat

Netto pr. måned ved topskat

 

Samlet betaling efter 12 måneder, inkl. frikøb ved bundskat

Samlet betaling efter 12 måneder, inkl. frikøb ved topskat

 

Forudsætningen:

Aftale perioden er 12 måneder og inkluderer all-risk forsikring

Frikøbsprisen betales og afregnes direkte med medarbejderen

Virksomhedstilskud er i eksemplet sat til 2.000,- ex. moms

Kr. 7000

Kr. 810

Kr. 253

Kr. 193

Kr. 3846

Kr. 3126

Kr. 12000

Kr. 1557

Kr. 491

Kr. 374

Kr. 7443

Kr. 6045

Ønsker du at læse nærmere om skattereglerne, kan du finde mere her på SKAT's hjemmeside:

Contact us
HVEM
ER CAVE IT

"Vi tager ansvar hele vejen – det er hele tiden et spørgsmål om gensidig tillid, troværdighed og sikkerhed"

DU
KONTAKTER OS

Herstedvang 14,

2620 Albertslund

VI
KONTAKTER DIG

Tak for din besked! Vi kontakter dig snarest

bottom of page