Billede af note thanun

DIGITAL POST 3.0

Hvad skal vi gøre som myndighed, virksomhed...

digital-post-20.jpg
digital-post-30.jpg

DIGITALISERINGSSTYRELSEN ANBEFALER:

Gå i dialog med jeres it-leverandør om at udvikle integration til den nye Digital Post-løsning.
 
Hvis din virksomhed også modtager post fra private afsendere (som fx banker og forsikringsselskaber) i e-Boks i dag, skal du være opmærksom på, at afhentningssystemet stadig skal være integreret med e-Boks.

Tag en dialog med os om, hvad I skal gøre for at være klar.

HVEM
ER CAVE IT

"Vi tager ansvar hele vejen – det er hele tiden et spørgsmål om gensidig tillid, troværdighed og sikkerhed"

DU
KONTAKTER OS

Herstedvang 14,

2620 Albertslund

VI
KONTAKTER DIG

Tak for din besked! Vi kontakter dig snarest