top of page
Søg
  • mr5239

Anderledes og spændende AV-opgave

Opdateret: 28. dec. 2022


De fleste kan sætte en skærm på en væg og tilslutte en computer hertil – og så har man et ”konference-/møderum".

Men nogle gange er denne løsning bare ikke nok - nogle gange skal der gøres lidt mere, eller faktisk en hel del mere!


Læs her hvordan ovenstående udviklede sig til en spændende opgave, som CAVE IT for nylig afsluttede hos en af vores gode kunder.


Udgangspunktet hos kunden var den, at de i deres store mødelokale, havde nogle kameraer og skærme sat op forskellige steder. Men kameraerne var statiske og gav ikke et godt billede af konferencedeltagerne og mødelederen, når de hver især talte. Grundet COVID-19 havde kravene også ændret sig, da de fleste af mødedeltagerne kom til fra det meste af Europa.

Nu skulle det være således at den enkelte deltager, selv kunne vælge at deltage fysisk på lokationen i Danmark eller blot tilgå via et videolink.

Med udgangspunkt i en ikke tilfredsstillende, eksisterende løsning samt ændrede krav blev CAVE IT kontaktet for hjælp til at løse de nye krav.

Ærlig, det var ikke en nem løsning – men det gjorde det jo bare så meget mere spændende.

Efter flere møder og gennemgang af udfordringer og muligheder, var vi klar til at præsentere en løsning for kunden.

Med den nye løsning, satte vi blandt andet flere kameraer og skærme op i mødelokalet og installerede også en styreenhed, som styrede kameraerne, således det blev aktiveret når en bruger fik ordet. Styreenheden, blev konfigureret således den styrede hvilket kamera der skulle bruges samt hvor det skulle pege. Ved at sætte flere kameraer op, undgik vi at de deltagere, der var med via videolink, skulle se på ét kamera, der hele tiden panorerede rundt i lokalet. Via den intelligente styring, blev der skiftet mellem flere kameraer, når ordet skiftede mellem deltagerne i rummet.

Heldigvis kunne vi også genbruge noget af det eksisterende udstyr i det nye setup og vi tilføjede derfor kun det manglende udstyr, for også på den måde at holde prisen nede.Vores samarbejdspartner udtaler:

Hos CAVE IT’s kunde, blev vi stillet overfor to behov. Et stort lokale med plads til 40-50 personer, hvor ønsket var en kameraløsning, der rettede sig ind på den individuelle person der havde ordet/taletiden. Det krævede at alt var statisk i sin opsætning - stole og bordplaceringer, men også en mikrofonløsning hvor vi kunne trække nødvendige data. Alle betingelser var opfyldt, borde og stole var statiske og blev ikke flyttet nævneværdigt. Der var allerede et supergodt, egnet mikrofonsystem, hvorfra nødvendige data kunne hentes. Så var det egentlig bare at montere de nødvendige PTZ kamera, og den nødvendige infrastruktur, i form af kontrol processor betjeningsskærm med mere. Det blev til tre PTZ kamera – et rettet mod podiet og to rettet mod salen (deltagerne), således, at når en mikrofon aktiveredes rettes det dedikerede kamera mod den talende person. Slutteligt samledes lyd og billede i en HUB, med et USB3.0 til afviklings PC i formater der genkendes af de fleste brugerflader, såsom TEAMS, WebEx, ZOOM.
Kunden udtaler:

Vi holder mange møder, og indtil Covid19 har det hovedsageligt været fysiske møder med kun undtagelsesvis mulighed for at deltage virtuelt. Men i forbindelse med Covid19, hvor verden stort set lukkede ned, måtte vi i en fart omlægge til virtuelle møder og udvikle passende værktøjer til at hjælpe os. Nu er verden heldigvis åbnet op igen men noget har ændret sig, vores delegerede vil stadig gerne mødes fysisk, men vil samtidig gerne have fleksibiliteten til at deltage virtuelt med videolink. I den forbindelse havde vi brug for at udvide vores mødelokaler således at man kan deltage på lige fod både fysisk og virtuelt. Derfor havde vi brug for et videosystem der kan vise virtuelle deltagere hvem der taler i konferencelokalet som er forbundet med vores mikrofon system. Der var mange ideer på bordet, men vi landede til sidst på en løsning som virker rigtig godt og som vi har fået stor succes med. CAVE IT kom med de rigtige kompetencer og produktkendskab til at løse vores opgave, selvom det med vores implementerede GotoMeeting opsætning ikke var helt nemt. Sammen fik vi strikket en løsning sammen som virker helt som vi gerne vil have det, og med stor tilfredshed for vores brugere.

26 visninger0 kommentarer
bottom of page