Veeam-De 6 råd

Veeam 1.png

Microsoft Office 365 er en robust og velegnet Software as a Service-platform, som lever op til de fleste organisationers krav. Office 365 tilbyder applikationstilgængelighed og oppetid som sikrer, at dine brugere aldrig mister momentet. Men med en Office 365 backup er du også beskyttet i mange andre sammenhænge.Efter at have snakket med hundredvis af IT-eksperter verden over, som bruger Office 365, har vi identificeret seks faldgruber indenfor databeskyttelse: tilfældig sletning, forvirring og mangelfuld lagringspolitik, interne sikkerhedstrusler, eksterne sikkerhedstrusler, lovmæssige krav og compliance og håndtering af hybride e-mail deployments og migrering til Office 365.Som organisation er I nødt til at sikre, at jeres IT-hold har kontrol over jeres data, og at der ikke er risiko for at miste vigtige oplysninger.

Geo-redundancy kan ikke beskytte mod alle former for datatab. Hvis du for eksempel sletter en bruger, uanset om du gør det med vilje eller ej, så bliver brugeren slettet på hele netværket.
De indbyggede papirkurve og versionshistorikker i Office 365 kan kun beskytte dig mod datatab i begrænset omfang, og det kan volde store problemer, hvis først Office 365 har slettet jeres data permanent igennem geo-redundancy.
Der findes to former for sletning på Office 365-platformen: blød og hård. Et eksempel på en blød sletning er, når man sletter filerne under ”Slettede Filer”. Denne form for sletning kaldes også for ”permanent sletning”. I dette tilfælde er den permanente sletning dog ikke permanent, da filen stadig kan genoprettes. 
En hård sletning forekommer, når filen fjernes fra databasen. Når dét først er sket, kan filen ikke genoprettes. Længere er den ikke.
Medmindre der er en backupløsning, som kører i baggrunden.

I den digitale æra udvikler forretningslivet sig hurtigt og underkastes så mange politikændringer - heriblandt lagringspolitikker - at det er svært at følge og implementere dem. Ligesom med blød og hård sletning har Office 365 begrænsede backup- og lagringspolitikker, som kun beskytter mod situationsbestemte datatab og som ikke er udviklet til brug som altomfattende backupløsninger.
Hvis en ansat f.eks. forlader din virksomhed, så beholder Microsoft kun den tidligere ansattes data i 90 dage afhængig af de pågældende indstillinger. Microsoft er kun ansvarlig for at opretholde den lagringspolitik som står beskrevet i brugsaftalen, og hvis de gjorde mere end dét så ville det betragtes som et brud på kontrakten. Det er vigtigt at lave en backup af tidligere ansattes data og IT-administratorer tror ofte, at de er bedre beskyttet end de egentlig er lige indtil de vigtige data, går tabt.
Med en Office 365 backupløsning er det muligt at få en bedre, længere og mere tilgængelig lagringspolitik, som beskytter alle dine data ved at samle dem ét sted, så genoprettelse er nem, hurtig og pålidelig.

Når man tænker på sikkerhedstrusler går tankerne oftest hen på hackere og vira. Men der er også interne sikkerhedstrusler fra selve virksomheden, og de er mere almindelige, end man lige skulle tro. Organisationer udsættes ofte for trusler fra deres egne ansatte, uanset om det er bevidst eller ubevidst.
Adgang til filer og kontakter ændrer sig så hurtigt, at det kan være svært at holde øje med dem som du stoler mest på. Microsoft kan ikke kende forskel på en aktiv bruger og en afskediget ansat der forsøger at slette vigtige virksomhedsdata, inden de forlader virksomheden. Derudover skaber nogle brugere ubevidst alvorlige sikkerhedstrusler ved at downloade inficerede filer eller ved ubevidst at lække brugernavne og passwords til hjemmesider, som de troede de kunne stole på. Det kræver en vis mængde uddannelse at håndtere disse trusler, men menneskelige fejl og skadelige hensigter vil altid være en trussel, så længe der ikke er taget de rette foranstaltninger, såsom at lave backup.

Malware og vira, heriblandt ransomware, har forvoldt mange organisationer skade igennem de seneste år. Udover at sætte virksomhedens omdømme på spil, så skaber det også en risiko med hensyn til sikring af interne data og kundedata. Det er ikke nemt at rette op på et såret omdømme efter et sikkerhedsbrud. 
Eksterne trusler kan snige sig ind på e-mail og i filer, og det er ikke altid nok at fortælle brugerne, hvad de skal holde øje med – især når de inficerede e-mails er designet med det ene formål at få modtageren til at åbne dem.
Exchange Online tilbyder begrænsede backup- og genoprettelsesløsninger, som ikke er omfattende nok til at beskytte mod alvorlige angreb. Regelmæssig backup kan hjælpe med at forhindre et eksternt angreb i at tage overhånd.

 

 Nogle gange bliver man pålagt at genoprette indbakker og andre dataformer pga. juridiske årsager. Det er sådan noget som man ikke tror kommer til at ske for en selv, og lige pludselig gør det alligevel. Microsoft har et par sikkerhedsnet (også kendt som In Place Hold og Litigation Hold indstillingerne), men ligesom i de andre tilfælde er det ikke en pålidelig backupløsning, som kan sikre, at din virksomhed ikke overtræder lokal lovgivning. Hvis du for eksempel ved et tilfælde har slettet en bruger, så bliver deres indbakke også slettet.
Lovmæssige krav, compliance og adgangsregler er forskellige fra den ene industri og det ene land til det andet, men fælles for alle er, at de ikke har lyst til at skrive bøder, straffeattester og tvister på deres to-do lister.

 

Der er som regel en overgangsperiode for organisationer som vælger at anvende Office 365, da de skifter fra Exchange til Office 365 Exchange Online. Nogle af dem lader endda en lille del af deres legacy system blive på Exchange, da det sikrer øget fleksibilitet og kontrol. Disse hybride email deployments er meget almindelige, men tilfører yderligere udfordringer med hensyn til håndtering. Den rette Office 365 backupløsning bør give mulighed for at håndtere hybride email deployments og behandle al den udvekslede data ens, så kildens placering er irrelevant. 

Veeam 2.png
Veeam 3.png
Veeam 4.png
Veeam Pro.JPG
HVEM
ER CAVE IT

"Vi tager ansvar hele vejen – det er hele tiden et spørgsmål om gensidig tillid, troværdighed og sikkerhed"

DU
KONTAKTER OS

Herstedvang 14,

2620 Albertslund

VI
KONTAKTER DIG

Tak for din besked! Vi kontakter dig snarest